eduXchange.nl

Advanced research methods and statisticsOrganization logo: Utrecht University

About this course

In deze cursus maken de studenten kennis met onderzoeksmethoden en (statistische) technieken voor data-analyse in een sociaalwetenschappelijke context. Aan de orde komen correlationeel, experimenteel en kwalitatief onderzoek met de volgende data-analysetechnieken: multipele regressieanalyse, meerweg variantieanalyse, covariantieanalyse, herhaalde metingenanalyse, mixed designanalyse, moderatie- en mediatie-analyse, factoranalyse, en de analyse van kwalitatieve data. In de werkgroepen wordt geoefend met het kritisch lezen van wetenschappelijke onderzoeksartikelen, waarbij de nadruk ligt op het beoordelen van de onderzoeksvaliditeit.

Learning outcomes

Cursusdoelen kwalitatief onderzoek

 1. De student is in staat kwalitatieve gegevens uit interviews te analyseren.

 2. De student is in staat over een kwalitatieve analyse te rapporteren en kritisch te reflecteren.

Cursusdoelen kwantitatief onderzoek

 1. De student is in staat kwalitatieve gegevens uit interviews te analyseren.

 2. De student is in staat over een kwalitatieve analyse te rapporteren en kritisch te reflecteren.

Relatie tussen toetsen en leerdoelen In de toetsing wordt beoordeeld of de student in staat is om de verworven kennis en vaardigheden op het gebied van kwantatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden te reproduceren en toe te passen.

Prior knowledge

You must meet the following requirements

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

 • Start date

  13 november 2023

  • Ends
   2 februari 2024
  • Term *
   Period 2
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   5 Jun, 08:00 - 30 Jun 2023
  Enrolment period closed
For guests registration, this course is handled by Utrecht University