eduXchange.nl

The mystery of creationOrganization logo: Erasmus University Rotterdam

About this minor

Het effect van de genen, gezondheid en leefstijl van ouders op de zwangerschap en de gezondheid van het kind. De periode rondom de conceptie is grotendeels bepalend voor de toekomstige gezondheid van een individu.
De genen, gezondheid en leefstijl van (aanstaande) vaders en moeders hebben invloed op de vruchtbaarheid, op het verloop en de uitkomst van een zwangerschap en daarmee op de gezondheid van een pasgeborene.
In deze verdiepende minor worden periconceptionele invloeden op de gezondheid ontrafeld en de nieuwste innovatieve technologieën in de voortplantings- en prenatale geneeskunde en neonatologie gedemonstreerd.
Preventie van ziekte heeft een belangrijke rol binnen de periconceptionele periode, zwangerschap en neonatale periode en vormt hiermee een hoofddoel van deze minor. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de curatieve aspecten binnen de obstetrie en neonatologie.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de groei van het embryo, als maat voor de embryonale gezondheid, bepalend is voor niet alleen de gezondheid van de foetus en neonaat, maar ook voor de gezondheid van het individu in het latere leven. De groei en ontwikkeling van het embryo worden beïnvloed door ziekten van de moeder tijdens de zwangerschap, maar ook door de gezondheid en leefstijl van de moeder én vader in de periconceptie periode.
Met nieuwe technieken, zoals embryoscopie, driedimensionale foetale echoscopie en virtual reality, is het nu mogelijk om het embryo te visualiseren en meer inzicht te krijgen in ‘the mystery of creation’. Deze nieuwe inzichten dragen bij aan de ontwikkeling van diagnostiek en therapie in de vroegste periode van het leven.

Dit nieuwe thema binnen de geneeskunde ontstijgt de zorg voor de zwangere tijdens de zwangerschap zoals van oudsher door de verloskunde wordt geleverd. Juist de samenwerking tussen de betrokken vakgebieden voortplantingsgeneeskunde, verloskunde, prenatale geneeskunde en neonatologie maakt het mogelijk om deze diagnostiek en therapieën te ontwikkelen en toe te passen.

In deze minor maak je zowel in theorie als praktijk kennis met dit thema binnen de geneeskunde.
Er wordt gebruik gemaakt van diverse onderwijsvormen (waaronder hoorcolleges, workshops, simulatie trainingen en virtual reality). Alle studenten lopen 1 dag mee op de afdeling neonatologie en 1 dag op de afdeling obstetrie. Daarnaast zijn er facultatieve mogelijkheden voor meelopen op spreekuren en (multidisciplinaire) besprekingen binnen en buiten het ziekenhuis.

Learning outcomes

Na de minor is de student in bekwaam in:

 • kennis over de invloed, preventie en behandeling van periconceptionele ziekten, gezondheid en leefstijl voor de fertiliteit, embryonale, maternale en neonatale gezondheid
 • kennis over de invloed van gezondheid gedurende het gehele leven en inzicht in levensloopgeneeskunde
 • inzicht in biologische processen die het verband verklaren tussen embryonale gezondheid en de gezondheid van huidige en toekomstige generaties.
 • kennis en vaardigheden voor de vroege diagnostiek van embryokwaliteit en embryonale, foetale en neonatale gezondheid.
 • kennis van de ethiek rondom eiceldonatie, cryopreservatie van ei- en zaadcellen en van de grenzen van levensvatbaarheid.
 • beschrijven en toepassen van interventies en preventieve maatregelen die de gezondheid op korte en lange termijn positief beïnvloeden.
 • kennis en vaardigheden in de preconceptie-, perinatale en neonatale zorg te implementeren en valoriseren.

Teaching method and examination

 • Hoorcolleges: plenair, door stafleden van de betreffende afdelingen en enkele gastdocenten
 • Klinische oriëntatie: bijwonen klinische besprekingen en visites op de betreffende afdelingen
 • Praktische vaardigheden: hands-on onderwijs (virtual reality, embryoscoop, echoscopie, laparoscopie)
 • Bezoeken van afdelingen en zorginstanties binnen en buiten het Erasmus MC (verloskunde, IC neonatologie, GGD, Jeugdzorg )
 • Scriptie en presentatie: hierbij wordt een actueel onderwerp uitgediept aan de hand van recente literatuur en beschreven in de vorm van een kort artikel. Studenten werken hierbij in koppels en worden begeleid door een staflid uit een der deelnemende specialismen. De scripties worden plenair gepresenteerd in week 10.
 • De onderwijsbelasting per week is ongeveer: 6 dagdelen colleges, 1 dagdeel kliniek/begeleiding scripte, 2 dagdelen zelfstudie. Overige dagdelen: invulling door ZO’s, klinische stages, etc.

Onderwijsmateriaal
De ingeschreven studenten ontvangen bij aanvang van de minor een reader waarin de onderwijsstof is gespecificeerd.

Tentaminering
De minor kent 3 toetsonderdelen, de scriptie met bijbehorende afsluitende presentatie en het tentamen.
In week 10 worden plenair de referaten gehouden en de verslagen beoordeeld. Eveneens in week 10 wordt een digitaal tentamen afgenomen over de gehele stof, in de vorm van MC en open vragen.
De drie verschillende toetsonderdelen dragen als volgt bij aan de eindbeoordeling:

 • scriptie 40%
 • presentatie 10%
 • tentamen 50%

Daarnaast dienen de afzonderlijke toetsingsonderdelen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

Good to know

 • Deze verdiepende minor is alleen toegankelijk voor derdejaars bachelorstudenten Geneeskunde.
 • Inhoudelijk sluit de leerstof aan op de kennis van jaar 1 en 2 van de studie Geneeskunde.
 • De minor vertoont geen overlap met het thema 3A.
 • Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden

Additional information

 • Code
  GENMIN43
 • Theme
  Health care
 • Credits
  ECTS 15
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.
There are currently no offerings available for students of Erasmus University