EduXchange.NL

Applying research methods and statistics (ISS)

201800025

About this course

Deze cursus biedt een verdieping van kennis van en begrip over de drie hoofdvormen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief, correlationeel en experimenteel), zoals die in de cursus Kennismaken met onderzoeksmethoden (ISW, CA & SOC) zijn geïntroduceerd. Meer dan in de eerste cursus wordt geoefend met praktische vaardigheden die nodig zijn bij de uitvoering van deze onderzoeksvormen. Tijdens de cursus werkt de student samen met andere studenten aan een kwalitatief onderzoek.

In de cursus wordt aandacht besteed aan:

 • Correlationeel onderzoek

 • Methodische aspecten van verschillende veel voorkomende onderzoeksontwerpen zoals surveys

 • Validiteit en betrouwbaarheidsanalyse

 • Correlatie en regressie

 • Experimenteel onderzoek

 • Methodische aspecten van experimentele ontwerpen (zuiver experiment, het quasi-experiment, binnen en tussen ontwerpen)

 • Interne validiteit

 • Variantieanalyses

 • Kwalitatief onderzoek

 • Coderen van kwalitatieve data

 • Verantwoording van kwalitatief onderzoek

 • Analyseren van kwalitatieve data

 • Uitvoeren van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek en het rapporteren van dit onderzoek volgens APA richtlijnen.

Academische vaardigheden

Basisvaardigheden

 • Duidelijk schriftelijk communiceren in het Nederlands

Communicatieve vaardigheden

 • Diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken

Vaardigheden in wetenschappelijk onderzoek

 • Het beoordelen van onderzoek

 • Materiaal / data verzamelen / produceren

 • Materiaal / data analyseren en verwerken

Learning outcomes

Na afloop van de cursus kunnen de studenten:

 1. de belangrijkste aspecten van meer geavanceerde onderzoekmethoden voor kwalitatief, correlationeel en experimenteel onderzoek binnen de sociale wetenschappen toepassen en evalueren;
 2. veel voorkomende technieken binnen sociaal wetenschappelijk onderzoek begrijpen en toepassen en de bijbehorende resultaten interpreteren;
 3. de verschillende stappen van onderzoek uitvoeren en hierover volgens APA-richtlijnen rapporteren.

Relatie tussen toetsen en leerdoelen Cursusdoel 1 en 2 worden getoetst in (digitale) tentamens over het toepassen, evalueren en interpreteren van de belangrijkste aspecten van meer geavanceerde onderzoeksmethoden en analysetechnieken. Cursusdoel 3 wodt getoetst in een opdracht waarvoor kwalitatieve dataverzameling en data-analyse wordt uitgevoerd en waarover wordt gerapporteerd.

Required prior knowledge

You must meet the following requirements

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

 • Start date

  3 February 2025

  • Ends
   18 April 2025
  • Term *
   Period 3
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   4 Nov, 08:00 - 22 Nov 2024
  Enrolment starts in 163 days
These offerings are valid for students of TU Eindhoven