EduXchange.NL

Applying research methods and statistics (SOC)

201800024

About this course

Inhoud

 • Correlationeel onderzoek

 • Methodische aspecten van verschillende veel voorkomende onderzoeksontwerpen zoals survey

 • Validiteit en betrouwbaarheidsanalyse

 • Correlatie en regressie

 • Experimenteel onderzoek

 • Methodische aspecten van experimentele ontwerpen (zuiver experiment, het quasi-experiment, binnen en tussen ontwerpen)

 • Interne validiteit

 • Variantieanalyses

 • Kwalitatief onderzoek

 • Coderen van kwalitatieve data

 • Verantwoording van kwalitatief onderzoek

 • Analyseren van kwalitatieve data

 • Uitvoeren van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek en het rapporteren van dit onderzoek volgens APA richtlijnen.

Voor het sociologiegedeelte ga je een onderzoekspaper schrijven. De data worden aangeleverd door de docenten. Met deze data kunnen meerdere onderzoeksvragen worden geformuleerd. De student mag, op basis van deze data, zelf een onderwerp kiezen. Deze opdracht wordt in tweetallen gemaakt. Er wordt een probleemstelling gekozen, een goede theorie opgezocht, een goede hypothese geformuleerd, de data en methode worden beschreven, de resultaten worden overzichtelijk en correct gepresenteerd en tot slot reflecteer je op je eigen onderzoek, doe je aanbevelingen voor vervolgonderzoek, een beleidsaanbeveling en formuleer je een conclusie.

Learning outcomes

Deze cursus biedt een verdieping van kennis van en begrip over de drie hoofdvormen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief, correlationeel en experimenteel), zoals die in de cursus Kennismaken met onderzoeksmethoden (ISW, CA & SOC) zijn geïntroduceerd. Meer dan in de eerste cursus wordt geoefend met praktische vaardigheden die nodig zijn bij de uitvoering van deze onderzoeksvormen. Tijdens de cursus werkt de student samen met andere studenten aan een correlationeel onderzoek.

Na afloop van de cursus kunnen de studenten:

 • de belangrijkste aspecten van meer geavanceerde onderzoeksmethoden voor kwalitatief, correlationeel en experimenteel onderzoek binnen de sociale wetenschappen toepassen en evalueren.

 • veel voorkomende technieken binnen sociaal wetenschappelijk onderzoek begrijpen en toepassen en de bijbehorende resultaten interpreteren.

 • de verschillende stappen van onderzoek uitvoeren en hierover volgens APA-richtlijnen rapporteren.

Relatie tussen toetsen en cursusdoelen
Cursusdoel 1 en 2 worden getoetst in (digitale) tentamens over het toepassen, evalueren en interpreteren van de belangrijkste aspecten van meer geavanceerde onderzoeksmethoden en analysetechnieken. Cursusdoel 3 wordt getoetst in een opdracht waarvoor een klein onderzoek moet worden uitgevoerd waarover gerapporteerd wordt.

Required prior knowledge

You must meet the following requirements

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

 • Start date

  3 February 2025

  • Ends
   18 April 2025
  • Term *
   Period 3
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   4 Nov, 09:00 - 22 Nov 2024
  Enrolment starts in 144 days
These offerings are valid for students of TU Eindhoven