EduXchange.NL

Pedagogical Development of Pediatric Practices, Research and Policy

201100001

About this course

In het kader van pedagogische praktijkontwikkeling bestaat er expliciete aandacht voor kwaliteitszorg en de ontwikkeling en implementatie van interventieprogramma’s en methodieken. Visies op veranderbaarheid en strategieën voor het tot stand brengen van veranderingen in pedagogische praktijken komen aan de orde. Ook zal naar de haalbaarheid en wenselijkheid van innovaties worden gekeken. Welke (en wiens) pedagogische idealen zitten eigenlijk achter de in de praktijk nagestreefde innovaties? Hoe ver staat de praktijk hiervan af? Op het gebied van beleid wordt aandacht besteed aan zowel processen van beleidsontwikkeling als de implementatie van beleid. Daarnaast komt de rol van praktijkonderzoek aan bod. In subgroepjes zal worden gewerkt aan het analyseren van interventies en beleid in de praktijk.

Learning outcomes

Het verwerven van kennis, inzicht en analysevaardigheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van de pedagogische praktijk en beleid. Met genoemde kennis en inzichten kritisch de inhoud en vormgeving van een bestaand interventieprogramma van de (semi)overheid kunnen evalueren vanuit evidence based principes.

Na afronding van deze cursus heeft de student:

 • Kennis van belangrijke begrippen en theorieën op het gebied van praktijkontwikkeling, kwaliteitszorg, kwaliteitsbeleid en interventies in pedagogische praktijken;

 • Kennis van het werkterrein praktijkonderzoek: veranderingsgericht onderzoek, effect- en evaluatieonderzoek ten behoeve van praktijk en beleid;

 • Kennis van de wijze waarop discoursen en praktijken binnen pedagogische praktijken zich tot elkaar verhouden en inzicht in de impact van dit denken en handelen van jongeren en op de inhoud en vormgeving van interventieprogramma’s op dit gebied;

 • Kennis over het evalueren van programma’s op effectiviteitspotentie aan de hand van een intervention-mapping-protocol (documentenanalyse);

 • Vaardigheid in het systematisch analyseren en evalueren van een programma op effectiviteitspotentie aan de hand van een intervention-mapping-protocol.

 • Relevante gegevens m.b.t. een interventieprogramma verzameld en geintereteerd met het doel een integer en afgewogen oordeel te vormen over de effectiviteitspotentie van een programma o.b.v. algemeen methodische voorwaarden.

 • Kritisch verslag gedaan over de effectiviteitspotentie van een bestaan interventieprogramma van de (semi)overheid en kan daarover rapporteren aan de opdrachtgever in een wetenschappelijk format met concrete aandachtspunten voor de verbetering van het programma.

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
De kennisdoelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen halverwege de cursus (eerste toets). Deze kennis is nodig om de inhoud en vormgeving van een bestaand interventieprogramma van de (semi)overheid te kunnen evalueren vanuit evidence based principes. Hierover wordt verslag gedaan in de eindopdracht (tweede toets). De vaardigheidsdoelen m.b.t. analyse worden getoetst met een schriftelijke reflectie over deze onderzoeksvaardigheden (in de eindopdracht).

Required prior knowledge

You must meet the following requirements

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

 • Start date

  22 April 2024

  • Ends
   28 June 2024
  • Term *
   Period 4
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  Enrolment period closed
 • Start date

  21 April 2025

  • Ends
   27 June 2025
  • Term *
   Period 4
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   4 Nov, 09:00 - 22 Nov 2024
  Enrolment starts in 134 days
These offerings are valid for students of TU Eindhoven