EduXchange.NL

Sustainabililty in Global perspective; about the role of science in social change

GEO3-5004

About this course

De uitdagingen waar we wereldwijd mee geconfronteerd worden zijn gigantisch: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, en eindige hulpbronnen. Daarnaast bestaat er een grote ongelijkheid op het gebied van menselijk welzijn, gender, en toegang tot gezond voedsel en onderwijs. Op mondiale schaal vragen we meer van de aarde dan zij kan dragen, maar toch slagen we er niet in om de vruchten die we plukken eerlijk te verdelen.

Deze cursus gaat over de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat menselijke samenlevingen kunnen voortbestaan tot ver in de toekomst, zonder daarbij de draagkracht van ecosystemen en de aarde te overschrijden. Of in het kort: hoe kunnen we een gezonde aarde doorgeven aan toekomstige generaties?

Om deze vraag te beantwoorden zullen we eerst meer inzicht moeten krijgen in verschillende duurzaamheidsvraagstukken en hun onderlinge relaties. Deze vraagstukken zijn vaak complex en hebben veel facetten, waardoor samenwerking tussen verschillende disciplines noodzakelijk is. Tussen wetenschappelijke disciplines bestaan er echter verschillende aannames over hoe de wereld functioneert, en hoe we haar het beste kunnen begrijpen. Afhankelijk van het disciplinaire perspectief zal verschillend gekeken worden naar het duurzaamheidsprobleem, de oorzaken daarvan, en mogelijke oplossingen. Ook tussen individuen en samenlevingen bestaan verschillende perspectieven op duurzaamheid, bijvoorbeeld op het gebied van mens-natuurrelaties. Tijdens de cursus zullen we verkennen hoe verschillende disciplinaire perspectieven en wereldbeelden een rol spelen in de transitie naar duurzame samenlevingen.

Contactmomenten

De contactmomenten binnen deze cursus bestaan uit lezingen en werkcolleges. Tijdens de lezingen zullen wetenschappers uit verschillende disciplines hun licht laten schijnen op een specifiek duurzaamheidsvraagstuk. De lezingen, georganiseerd in samenwerking met Studium Generale, zijn ook toegankelijk voor mensen buiten de cursus en hebben ieder jaar een ander duurzaamheidsthema (https://sg.uu.nl).

Tijdens de werkcolleges zullen we dieper ingaan op het thema van de lezing en verkennen hoe dit relateert aan andere duurzaamheidsvraagstukken. Daarnaast zullen we tijdens de werkcolleges ook in groepsverband werken aan de analyse van een wereldwijd duurzaamheidsvraagstuk. De (verplichte) lezingen en werkcolleges worden gegeven in de avond. Meld je dus alleen aan als je beschikbaar bent op dinsdagavond (elke week) en donderdagavond (om de week).

Buiten deze contactmomenten vergt deze cursus ook zelfstudie en groepswerk.

Toetsing

De toetsing van de cursus bestaat uit een gezamenlijk en individueel onderdeel, beide 50% van het eindcijfer.

Het individuele onderdeel bestaat uit een aantal afzonderlijke opdrachten waarin je zult reflecteren op jouw perspectief op mondiale duurzaamheidsvraagstukken en mens-natuurrelaties, en op de rol van wetenschappers en de wetenschap als geheel in een transitie naar een duurzame samenleving. Naast dat een gemiddelde van 5.50 nodig is om voor de cursus te slagen, dient voor de individuele onderdelen ook minimaal een 5,5 gehaald te worden.

In het gezamenlijke deel ga je samen met studenten uit andere disciplines een uitgebreide analyse uitvoeren van een specifiek duurzaamheidsvraagstuk. De cursus wordt afgesloten met een feestelijke bijeenkomst waarbij alle groepen hun onderzoek op een creatieve manier presenteren.

Learning outcomes

Na het behalen van deze cursus, is de student in staat om:

 • Een beschrijving te geven van de kenmerken van mondiale duurzaamheidsvraagstukken en hun onderlinge relaties.

 • Een specifiek duurzaamheidsvraagstuk te analyseren en daarbij perspectieven uit verschillende disciplines te integreren.

 • De resultaten van interdisciplinair onderzoek op een creatieve manier aan een breed publiek over te brengen.

 • Te reflecteren op de rol van wetenschap in de transitie naar duurzamere samenlevingen.

 • Te reflecteren op hoe haar/zijn/hun wereldbeeld en wetenschappelijke discipline zich verhouden tot duurzaamheidsvraagstukken.

Good to know

Do you study at Eindhoven University of Technology (TU/e) or Wageningen University and Research (WUR)? You can enrol via eduXchange.nl

Required prior knowledge

You must meet the following requirements

 • Registered for a degree programme other than
 • Global Sustainability Science

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

 • Start date

  3 February 2025

  • Ends
   18 April 2025
  • Term *
   Period 3
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   4 Nov, 09:00 - 22 Nov 2024
  Enrolment starts in 135 days
These offerings are valid for students of TU Eindhoven