EduXchange.NL

Introduction to research methods and statistics (ISS, CA & SOC)

201800022

About this course

Deze cursus is een inleidende cursus sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor gebruikers van wetenschappelijke literatuur. In deze cursus worden de drie hoofdvormen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (kwalitatief, correlationeel en experimenteel) behandeld aan de hand van de empirische cyclus. Recente ontwikkelingen worden besproken zodat studenten voorbereid worden op het beoordelen van de opzet, de uitvoering, conclusies en de ethische aspecten van onderzoek.

In deze cursus is aandacht voor:

 • Wetenschappelijk denken in de sociale wetenschappen;
 • Empirische cyclus;
 • Ethische aspecten van sociaal wetenschappelijk onderzoek;
 • Introductie op kwalitatief, correlationeel en experimenteel onderzoek;
 • Operationaliseren;
 • Beschrijvende statistiek;
 • Visualisatie van data;
 • Inleiding in inferentiële statistiek;
 • Interne en externe onderzoeksvaliditeit;
 • Validiteit en betrouwbaarheid van metingen.

Academische vaardigheden

Vaardigheden in wetenschappelijk denken:

 • Het synthetiseren en structureren van informatie

 • Het plaatsen van onderzoek in ethisch perspectief

Vaardigheden in wetenschappelijk onderzoek:

 • Het beoordelen van onderzoek

 • Het kunnen geven van beargumenteerde kritiek op de opbouw en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek // wetenschappelijke teksten

 • Het beoordelen van een onderzoeksvraag

 • Het herkennen en toepassen begrippen uit de empirische cyclus

Learning outcomes

Na afloop van de cursus hebben de studenten kennis en begrip van:

A. elementaire begrippen uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek

 1. opzet en fasering van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek aan de hand van de empirische cyclus
 2. ethische aspecten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek
 3. kwantitatieve en kwalitatieve dataverzamelings- en data-analysetechnieken en de voor- en nadelen hiervan gegeven een onderzoeksvraag

Na afloop van de cursus kunnen studenten:

B. bovenstaande kennis en begrip toepassen om een eenvoudig sociaal-wetenschappelijk onderzoek op hoofdlijnen kritisch te beoordelen

Relatie tussen toetsen en cursusdoelen
Cursusdoel A wordt getoetst in meerdere (digitale) tentamens over empirische cyclus, ethiek en de drie hoofdvormen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Cursusdoel B wordt getoetst in de afsluitende toets die ook gericht is op het kritisch beoordelen van een sociaal-wetenschappelijk onderzoeksartikel.

Required prior knowledge

You must meet the following requirements

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

 • Start date

  2 September 2024

  • Ends
   8 November 2024
  • Term *
   Period 1
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   3 Jun, 08:00 - 21 Jun 2024
  Enrolment starts in 9 days
These offerings are valid for students of TU Eindhoven