EduXchange.NL

Private Law in Perspective: Labour Law

RGBUIER005

About this course

Maatschappelijke context
In Nederland zijn de meeste werkzame personen van de beroepsbevolking werkzaam in privaatrechtelijke dienstbetrekking op basis van een arbeidsovereenkomst. Voor veel mensen is dit dan ook een van de belangrijkste privaatrechtelijke overeenkomsten die ze sluiten. Het biedt voor hun namelijk inkomens- en werkzekerheid. Het arbeidsrecht is het rechtsgebied met betrekking tot de rechtspositie van de werknemers en is voor velen daarom van groot belang. Deze cursus geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het arbeidsrecht. In de cursus wordt naast de regulering van de overheid voor de privaatrechtelijke verhouding ook aandacht besteed aan de rol van de vakbonden bij de arbeidsvoorwaarden vorming door het sluiten van cao’s. En voorts aan de invloed van de ondernemingsraad binnen de onderneming bij besluiten van de onderneming over te nemen sociale regelingen voor het personeel en bedrijfseconomische besluiten die van invloed kunnen zijn voor de in de onderneming werkzame personeel.

Wetenschappelijke context
Het arbeidsrecht is een functioneel rechtsgebied betreffende de positie van de werknemer die in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Het omvat de privaatrechtelijke regulering van de arbeidsovereenkomst als bijzondere overeenkomst in titel 7.10 BW. Daarnaast zijn er verschillende andere bijzondere wetten op het gebied van verschillende aspecten. Binnen het arbeidsrecht zijn er ook verschillende bestuursrechtelijke wetten van toepassing. Privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke aspecten hangen ook soms samen. In deze cursus zal thematisch aan de hand van enkele onderwerpen van het arbeidsrecht worden behandeld wat de inhoud is van de verschillende regelingen en hoe deze met elkaar samenhangen. Daarnaast zal ook de nadere inkleuring van open begrippen en de toepassing van arbeidsrechtelijk regels door middel van jurisprudentie inzichtelijk worden gemaakt.

Inhoud van de cursus
In de cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste onderwerpen van het arbeidsrecht aan de hand van enkele thema’s.
Algemene academische en juridische vaardigheden

 • Algemene academische vaardigheden: algemene academische analytische vaardigheden, argumentatievaardigheden, communicatieve vaardigheden
 • Juridische vaardigheden: juridische analytische vaardigheden: regelgeving en rechtspraak kunnen toepassen in concrete gevallen, concrete gevallen juridisch (multidimensionaal) analyseren en een onderbouwde en aanvaardbare juridische oplossing geven (casus oplossen)
  Niet in het examenprogramma in te brengen naast RGBOA0210 Arbeidsrecht.

Plaats van deze cursus in het curriculum:

 • Gebonden keuzecursus in het Toga-traject
 • Vrije juridische keuzecursus overige trajecten

Learning outcomes

Na afloop van de cursus:

 • heeft de student kennis en begrip van en inzicht in de arbeidsrechtelijke regelingen en jurisprudentie op het terrein van verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen;
 • heeft de student kennis en begrip van en inzicht in de verschillende privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke regelingen op arbeidsrechtelijk terrein en hun onderlinge verhouding en samenhang;
 • is de student in staat om regelgeving en rechtspraak te kunnen toepassen in concrete gevallen, concrete gevallen juridisch (multidimensionaal) te analyseren en een onderbouwde en aanvaardbare juridische oplossing te geven (casus oplossen);
 • is de student in staat om onderlinge verbanden van enkele vraagstukken te leggen en een praktijkgericht advies te geven in een gestelde beleidsproblematiek in de door de cursus bestreken onderwerpen;
 • is de student in staat om scherpe en diepgaande argumenten te gebruiken en kan hij argumenten van anderen kritisch beoordelen;
 • is de student in staat om op hoog niveau schriftelijk en mondeling te communiceren over de door de cursus bestreken rechtsgebieden en onderwerpen.

Good to know

Do you study at Eindhoven University of Technology (TU/e) or Wageningen University and Research (WUR)? You can enrol via eduXchange.nl

Required prior knowledge

You must meet the following requirements

 • Completed all course modules listed below
 • Introduction to Law of Obligations (RGBUPRV001)
 • Introduction to Property Law (RGBUPRV002)
 • Foundations of Law (RGBUSBR001)
 • Intro Constitutional/Administrative Law (RGBUSBR002)
 • Introduction to Criminal Law (RGBUSTR001)

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

 • Start date

  11 November 2024

  • Ends
   2 February 2025
  • Term *
   Period 2
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  Enrolment period closed
These offerings are valid for students of TU Eindhoven