eduXchange.nl
The new minor offering from Leiden, Delft and Erasmus will be visible in early March.

Legal Philosophy: Human RightsOrganization logo: Utrecht University

About this course

Deze cursus biedt een inleiding in de rechtsfilosofie aan de hand van mensenrechten. Centraal staan vragen zoals: Waar komen mensenrechten vandaan? Komen mensenrechten enkel aan mensen toe of hebben dieren ook mensenrechten? Kunnen we mensenrechten afwegen tegen andere belangen, en is dit wenselijk? In de hoorcolleges worden centrale thema’s behandeld in de (rechts-)filosofie van mensenrechten, mede aan de hand actuele kwesties en problemen. In de seminars worden (rechts-)filosofische teksten over mensenrechten ingeleid en bediscussieerd door studenten.

Wilt u zich verder verdiepen in de rechtsfilosofie? De paper voor deze cursus kan als basis dienen voor uw afstudeeronderzoek in de cursus Afstudeerwerk SBR. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de coördinator Afstudeerwerk SBR.

Niet in het examenprogramma in te brengen naast RGBOR0400 Rechtsfilosofie.

Plaats van de cursus in het curriculum:

  • Juridische keuzecursus in de bachelor Rechtsgeleerdheid

Learning outcomes

Na afloop van de cursus:

  • Heeft de student inzicht in centrale debatten over de legaliteit en legitimiteit van mensenrechten;
  • Heeft de student kennis van actuele kwesties en problemen die verband houden met de legaliteit en legitimiteit van mensenrechten;
  • Kan de student een kritisch standpunt innemen op basis van (rechts-)filosofische teksten over mensenrechten.

Prior knowledge

You must meet the following requirements

  • Completed all course modules listed below
  • Introduction to Law of Obligations (RGBUPRV001)
  • Introduction to Property Law (RGBUPRV002)
  • Foundations of Law (RGBUSBR001)
  • Intro Constitutional/Administrative Law (RGBUSBR002)
  • Introduction to Criminal Law (RGBUSTR001)

About registration

Do you study at Eindhoven University of Technology (TU/e) or Wageningen University and Research (WUR)? You can enrol via eduXchange.nl

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.
There are currently no offerings available for students of TU Eindhoven