eduXchange.nl

Methods in Educational ResearchOrganization logo: Utrecht University

About this course

In de cursus maak je kennis met onderzoeksmethoden en statistische technieken die in onderwijswetenschappelijk onderzoek vaak worden gebruikt. Aan de hand van onderwijswetenschappelijke artikelen waarin deze methoden en technieken worden toegepast, wordt ingegaan op vraagstellingen waarvoor deze methoden en technieken bij uitstek geschikt zijn. In de hoorcolleges worden de methodische en statistische achtergronden toegelicht en geïllustreerd.

Thema's zijn onder andere:

Kwantitatieve methoden zowel volgens de klassieke als Bayesiaanse benadering
• multipele regressieanalyse;
• meerweg ANOVA;
• covariantie analyse;
• herhaalde metingen ANOVA en mixed design;
• analyse van mediatie en moderatie;

Kwalitatieve methoden
• algemene kenmerken en kwaliteitseisen
• kwalitatieve analyse van verbale data met

 • de gefundeerde theorie benadering
 • de thematische analyse
 • de systematische analyse
 • de sequentiële analyse

• mixed methods onderzoek;

Ethische kwesties en aandachtspunten bij het opzetten en uitvoeren van onderwijswetenschappelijk onderzoek.

Learning outcomes

Onder andere kennis van/inzicht in:
• Onderzoeksmethoden en –technieken die in onderwijswetenschappelijk onderzoek veelvuldig worden gebruikt.

En vaardigheid in:
• Kritisch evalueren van onderwijswetenschappelijke artikelen waarin deze methoden en technieken worden gebruikt;
• Kunnen toepassen van de statistische methoden en technieken op geboden datasets en hierover kunnen rapporteren volgens APA richtlijnen.

Prior knowledge

You must meet the following requirements

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

 • Start date

  13 november 2023

  • Ends
   2 februari 2024
  • Term *
   Period 2
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   5 Jun, 08:00 - 30 Jun 2023
  Enrolment period closed
These offerings are valid for students of TU Eindhoven