EduXchange.NL

Development of assessment and evaluation instruments for education

200500044

About this course

In de cursus Assessment en Evaluatie staat de vraag centraal hoe je geschikte indicatoren voor pedagogische en psychologische kenmerken kunt bepalen, die in het onderwijs een rol kunnen spelen. We focussen ons specifiek op hoe je instrumenten (vooral vragenlijsten en observatie-instrumenten) kunt ontwikkelen voor assessment en evaluatie van onderwijssituaties. Assessment gaat bijvoorbeeld over het meten van kennis of vaardigheden van personen, evaluatie kan gaan over effecten van beleidsmaatregelen of de kwaliteit van het onderwijs. In de hoorcolleges gaan we in op het belang en het doel van assessment- en evaluatie-instrumenten, de kwaliteitseisen (bv. validiteit, betrouwbaarheid, gebruikersgemak) die aan de instrumenten gesteld worden en hoe de kwaliteit (bv. literatuur, factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse) van een instrument verantwoord dient te worden. Daarnaast bespreken we welke manieren en vormen van toetsen in het onderwijs ingezet worden (denk aan feedback, rubrics, en tests met multiple choice vragen) en en welke vormen van evaluaties uitgevoerd kunnen worden.

Naast de theoretische informatie over meetinstrumenten in het onderwijs doe je ook praktische kennis op: In de werkcolleges en practica word je ondersteund in het ontwikkelen van een eigen vragenlijst, het afnemen hiervan en het verantwoorden of deze vragenlijst voldoet aan de kwaliteitseisen.

Learning outcomes

1. Kennis en inzicht in:

 • De student kan de verschillende functies, vormen, toepassingen m.b.t. de methodologische kennis op het terrein van assessment en evaluatie benoemen
 • De student kan de verschillende de functies, vormen, toepassingen m.b.t. de wetenschappelijke kennis op het terrein van assessment en evaluatie benoemen.

2. Toepassing van kennis en inzicht:

 • De student kan context specifieke instrumenten op het terrein van assessment en evaluatie ontwerpen en de kwaliteit hiervan evalueren.

3. Oordeelsvorming:

 • De student kan statistische en inhoudelijke suggesties voor a) het verbeteren van instrumenten) b) gevolgde procedures en c) voor vervolgonderzoek op het terrein van assessment en evaluatie geven.

4. Communicatievaardigheden:

 • De student kan zijn/haar kennis en inzicht en oordelen op het terrein van assessment en evaluatie zowel mondeling als schriftelijk communiceren naar verschillende stakeholders.

Required prior knowledge

You must meet the following requirements

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

 • Start date

  3 February 2025

  • Ends
   18 April 2025
  • Term *
   Period 3
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   4 Nov, 09:00 - 22 Nov 2024
  Enrolment starts in 104 days
These offerings are valid for students of TU Eindhoven