eduXchange.nl

Practicum Experimental PsychologyOrganization logo: Utrecht University

About this course

In deze cursus leert de student vaardigheden om zelfstandig experimenten te bouwen en onderzoeksdata te verwerken met behulp van een geavanceerde vector-programmeertaal (Python) en PsychoPy. Dit is een programmeercursus waar de student leert programmeren met voor experimenteel psychologen zeer relevante onderwerpen: het analyseren van reactietijdgegevens, filteren, signaaldetectie, artefact-analyse, enzovoort. Deze technieken zijn cruciaal voor het analyseren van gedrags-, oogbewegings-, EEG/ERP- en fMRI-gegevens.

Dit vak bereidt goed voor op empirische masters (bijv. Neuroscience & Cognition en Applied Cognitive Psychology) en masters waar grote databestanden met de computer verwerkt worden (bijv. Data Science).

N.B.: voor deze cursus zijn geen ingangseisen. Dit vak vormt echter een natuurlijke opvolger van de Training Programmeren.

Learning outcomes

Na het volgen van deze cursus is de student in staat om:

  1. Op een computer zelfstandig een experiment te bouwen (bijvoorbeeld een strooptaak, een detectietaak of een adaptieve drempelbepaling).
  2. Met een computer een automatische data-analyse uit te voeren (bijvoorbeeld data uit meerdere bestanden inlezen en deze data combineren tot groepsgemiddelden, experimentele data filteren en/of automatische classificatie van bijvoorbeeld eye tracking data uitvoeren).

Met deze vaardigheden kan een student zelfstandig experimenteel psychologisch onderzoek uitvoeren.

Prior knowledge

You must meet the following requirements

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

  • Start date

    22 april 2024

    • Ends
      28 juni 2024
    • Term *
      Period 4
    • Location
      Utrecht
    • Instruction language
      Dutch
    • Register between
      30 Oct, 08:00 - 24 Nov 2023
    Enrolment period closed
These offerings are valid for students of TU Eindhoven