eduXchange.nl
The new minor offering from Leiden, Delft and Erasmus will be visible in early March.

Principles of Intellectual PropertyOrganization logo: Utrecht University

About this course

In onze informatiesamenleving is het belang van intellectuele eigendomsrechten alleen maar toegenomen. De elkaar snel opvolgende technologische ontwikkelingen stellen het intellectueel eigendomsrecht bovendien voor nieuwe uitdagingen. Kan een linkje op internet een auteursrechtinbreuk zijn? En in hoeverre zijn de regels uit het octrooirecht van toepassing op 3D-printen?

Deze cursus geeft de student een overzicht van de verschillende intellectuele eigendomsrechten, met name het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht. Andere IE-rechten, zoals het databankrecht, het modellenrecht en het handelsnaamrecht komen ook aan bod. In het bijzonder wordt stilgestaan bij (i) het voorwerp van bescherming, (ii) de inhoud en beschermingsomvang van de exploitatierechten, (iii) de beperkingen op, (iv) en de handhaving van deze rechten.

De student leert over de regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. Maar er wordt ook vooruitgekeken. Naast het positieve recht wordt er aandacht besteed aan (actuele) ontwikkelingen op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. Door de toekomstgerichte insteek van de cursus komen ook onderwerpen als robotica en nieuwe internet-technologie aan de orde. Als een robot een betere versie van zichzelf uitvindt, wie heeft dan het octrooirecht op de nieuwe robot? De student wordt uitgedaagd om na te denken over de toepassing van het intellectueel eigendomsrecht nu en in de toekomst.

Door de voortschrijdende harmonisatie van het intellectueel eigendomsrecht, heeft de cursus bovendien een sterk Europeesrechtelijke dimensie. De Europese en nationale regelgeving en jurisprudentie worden in hun onderlinge samenhang behandeld.

*Niet in het examenprogramma in te brengen naast RGBOB0300 Beginselen intellectuele eigendom.*Plaats van de cursus in het curriculum:

 • Onderdeel van de minor Recht, innovatie en technologie
 • Juridische keuzecursus bachelor

Learning outcomes

Na afloop van de cursus:

 • kent de student de grondslagen van de verschillende intellectuele eigendomsrechten.

 • kan de student de nationale en Europese regelgeving en jurisprudentie toepassen op een casus.

 • kent de student de belangrijkste Europese en (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom.

 • kent de student de verhouding van de intellectuele eigendomsrechten tot leerstukken zoals de vrije mededinging en de informatievrijheid.

 • kan de student de strekking van een rechterlijke uitspraak op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht in een bredere context plaatsen in de vorm van een annotatie.

 • is de student in staat om creatieve en/of multidimensionale verbanden te leggen, alternatieve verklaringen te geven en/of nieuwe perspectieven of procedures te ontwikkelen (algemene academische analytische vaardigheden, niveau 3).

 • is de student in staat argumenten van diepgang en scherpte te gebruiken en daarbij rekening te houden met ethische en maatschappelijke aspecten (argumentatievaardigheden, niveau 3)

Prior knowledge

You must meet the following requirements

 • Completed all course modules listed below
 • Introduction to Law of Obligations (RGBUPRV001)
 • Introduction to Property Law (RGBUPRV002)
 • Foundations of Law (RGBUSBR001)
 • Intro Constitutional/Administrative Law (RGBUSBR002)
 • Introduction to Criminal Law (RGBUSTR001)

About registration

Do you study at Eindhoven University of Technology (TU/e) or Wageningen University and Research (WUR)? You can enrol via eduXchange.nl

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

 • Start date

  5 februari 2024

  • Ends
   21 april 2024
  • Term *
   Period 3
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   30 Oct, 00:00 - 24 Nov 2023
  Enrolment period closed
These offerings are valid for students of TU Eindhoven