EduXchange.NL
The new minor offering from Leiden, Delft and Erasmus will be visible in early March.

Sustainable Development

About this course

Centraal staat het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ dat internationaal als leidraad voor toekomstig handelen is geaccepteerd. Dit begrip omvat zowel een analyse van, als een beleid voor, mondiale vraagstukken van milieu, economie en sociale rechtvaardigheid. Het begrip problematiseert de relatie tussen locale en mondiale vraagstukken, de belangenconflicten die daarbij een rol spelen, de relatie tussen de westerse en niet-westerse wereld, de relatie tussen wetenschappelijke kennis en technisch, economisch en politiek handelen, alsmede de waardensystemen die bij het zoeken van oplossingen aan de orde zijn. Met dit begrip als referentiepunt behandelt deze cursus een aantal mondiale duurzaamheidsvraagstukken die vrijwel dagelijks in discussie zijn.

De cursus is gestructureerd rond het boek Living in the Environment van Tyler Miller. Dit boek start met een inleiding over milieuproblemen, oorzaken daarvan en de relatie met duurzame ontwikkeling. Daarna worden de basisprincipes behandeld van de ecologie, de studie van de interactie van levende organismen (mensen, planten, dieren) met hun omgeving (het milieu) die de basis vormt voor het denken over duurzame ontwikkeling. Vervolgens wordt ingegaan op het duurzaam omgaan met biodiversiteit, natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit en menselijke maatschappijen. Hierbij komt een groot aantal onderwerpen, principes en feiten aan bod welke kunnen worden beschouwd als basiskennis voor de duurzaamheidswetenschappen (Body of Knowledge).

Learning outcomes

Let op: De cursusinformatie in de studiewijzer is bindend.

Na afloop van de cursus is de student in staat om:

  • een beschrijving te geven van de karakteristieken van de belangrijkste mondiale duurzaamheidsvraagstukken en van het multidisciplinaire karakter van deze vraagstukken;
  • de oorzaken en consequenties van de vraagstukken en de complexiteit van het proces van zoeken naar oplossingen weer te geven;
  • te reflecteren op de ethische en normatieve aspecten die daarbij een rol spelen.

Good to know

Do you study at Eindhoven University of Technology (TU/e) or Wageningen University and Research (WUR)? You can enrol via eduXchange.nl

Required prior knowledge

You must meet the following requirements

  • Registered for a degree programme other than
  • Global Sustainability Science
  • Completed none of the course modules listed below
  • Sustainability Challenges (GEO1-2410)

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.
There are currently no offerings available for students of TU Eindhoven