eduXchange.nl

Work PsychologyOrganization logo: Utrecht University

About this course

Arbeidspsychologie is het onderdeel van de Arbeids- en Organisatiepsychologie dat zich richt op het ontwerpen van arbeidstaken en de omstandigheden waaronder deze taken worden uitgevoerd. Centraal staat steeds de mens als uitvoerder van doelgericht gedrag op het werk. Aandacht gaat uit naar de betekenis van werk voor mensen, recente veranderingen in de wereld van ‘werk’, de arbeidsomstandigheden, prestaties en motivatie van werknemers en de effecten van werk voor gezondheid en welzijn. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer taakanalyse en taakontwerp, werktijden, arbeidsfouten en -ongevallen, herstel, werk-privé balans, (on)welbevinden op het werk (zoals burn-out, bevlogenheid, verveling), werkstress, werkprestatie, ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid van personeel en arbeidspsychologische interventies.

Arbeidspsychologen zijn vooral werkzaam op het terrein van arbeidsomstandigheden. Zo verrichten zij advieswerk, werken samen met andere specialisten (bedrijfsartsen, ergonomen, arbeids­hygiënisten, veiligheidsdeskundigen) om de kwaliteit van de arbeid te verbeteren door aanpassing van het ontwerp van functies, vermindering van werkdruk en verbetering van werkroosters. Daarbij gaat het in principe steeds om de juiste afstemming tussen de draaglast van de functie en de draagkracht van de werknemer. Behalve als adviseurs zijn arbeidspsychologen ook te vinden in onderzoeksfuncties bij universiteiten, organisaties voor toegepast onderzoek, en bij grote bedrijven en instellingen.

De cursus bestaat uit een acht hoorcolleges en vier werkcolleges. In de hoorcolleges wordt een overzicht gegeven van de Arbeidspsychologie en wordt de leerstof uit het boek behandeld. In de werkcolleges werken studenten in groepen (van 4-6 personen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen) onder begeleiding van een docent samen aan een groepsopdracht.

Learning outcomes

Deze cursus biedt een algemene inleiding in de moderne arbeidspsychologie.
Als je dit vak met een voldoende hebt afgesloten kun je:

 1. Basale concepten, theoretische modellen en onderzoeksbevindingen op het gebied van de arbeidspsychologie begrijpen en toepassen op praktische, maatschappelijk relevante vraagstukken.
 2. Planmatig (samen)werken bij de uitvoering van onderzoek ten behoeve van een functieanalyse en het schrijven en presenteren van een wetenschappelijk verslag daarover.
 3. Een bijdrage leveren aan het optimaliseren van arbeidsomstandigheden door het bestuderen van (wetenschappelijke) literatuur, het systematisch analyseren van een functie en het ontwikkelen van interventieplannen ter verbetering van het welzijn op het werk.

Relatie tussen de toetsen en leerdoelen
Toetsing vindt op twee manieren plaats. Ten eerste middels een schriftelijke toets aan het einde van de cursus. In deze toets wordt nagegaan of je over de te verwerven arbeidspsychologische kennis beschikt (zie leerdoelen) en deze ook kunt toepassen op relevante casuïstiek. Ten tweede vindt toetsing plaats aan de hand van de groepsopdracht. Deze groepsopdracht dient ertoe dat je ervaring opdoet met enkele vaardigheden die belangrijk zijn voor een arbeidspsycholoog, namelijk het opzetten en uitvoeren van onderzoek ten behoeve van een functieanalyse en het schrijven en presenteren van een wetenschappelijk verslag hierover.

Prior knowledge

You must meet the following requirements

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

 • Start date

  5 februari 2024

  • Ends
   19 april 2024
  • Term *
   Period 3
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
These offerings are valid for students of TU Eindhoven