eduXchange.nl

De Sociologische BlikOrganization logo: Erasmus University Rotterdam

About this minor

Leer kijken naar de wisselwerking tussen mens en maatschappij en bestudeer de hoofdvragen van de sociologie (sociale cohesie, identiteit, sociale ongelijkheid en sociale verandering) aan de hand van actuele vraagstukken.
In deze minor ontwikkel je een sociologische blik. Je verdiept je in de hoofdvragen van de sociologie aan de hand van actuele maatschappelijke vraagstukken, waaronder cultuur, criminaliteit, sociale ongelijkheid in het onderwijs en de arbeidsmarkt, gender, godsdienst en groepsidentiteiten. Je leert om verschillende sociologische theorieën en manieren van kijken op die vraagstukken toe te passen. Daarnaast geeft deze minor je de gelegenheid om een invloedrijk sociologisch werk te bestuderen dat betrekking heeft op, of raakt aan, je eigen vakgebied.
De opleiding Sociologie is gericht op de intellectuele en beroepsmatige interesses van studenten die belangstelling hebben voor wat er gebeurt in de samenleving én in de eigen interacties met anderen. Sociologie biedt niet alleen een grote rijkdom aan theoretische inzichten en onderzoeksresultaten; wie de sociologie bestudeert verwerft specifieke manieren van kijken naar de wisselwerking tussen mens en maatschappij. Sociologische kennis en vaardigheden zijn nuttig bij tal van beroepen en dragen bij aan persoonlijke groei.
In deze minor verbreed je je blikveld en bestudeer je de hoofdvragen van de sociologie (sociale cohesie, identiteit, sociale ongelijkheid en sociale verandering) aan de hand van actuele vraagstukken rondom onder meer cultuur, individualisering, criminaliteit, sociale ongelijkheid in het onderwijs en de arbeidsmarkt, gender, godsdienst en groepsidentiteiten. Daarbij leer je belangrijke sociologische perspectieven te hanteren (zoals het functionalisme, conflictsociologie, symbolisch-interactionisme en de rationele keuze benadering).
De minor heeft ook een verdiepend karakter: je kunt een invloedrijk sociologisch werk bestuderen dat betrekking heeft op, of raakt aan, je eigen vakgebied, waaronder psychologie, pedagogiek, rechten, bedrijfskunde, geneeskunde, bouwkunde, geschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en filosofie.
Studenten met een Bachelordiploma die deze minor met succes hebben afgerond verkrijgen daarmee toegang tot een Master-opleiding in de Sociologie (waaronder* Grootstedelijke vraagstukken en beleid*; Arbeid, Organisatie en Management; Governance of Migration & Diversity; Politics & Society; Engaging Public Issues; Social Inequalities), mits ze voldoende kennis van sociaalwetenschappelijke methoden kunnen aantonen.

Learning outcomes

 1. De grondleggers en basisbegrippen van de sociologie benoemen en uitleggen;
 2. Belangrijke theoretische perspectieven in de sociologie beschrijven en gebruiken bij het analyseren van vraagstukken rond modernisering, cohesie, ongelijkheid en identiteit (de vier hoofdvragen van de sociologie);
 3. De centrale beginselen in sociologische sleutelteksten begrijpen en uitleggen;
 4. Prominente sociologische theorieën rondom cohesie, identiteit, ongelijkheid en sociale verandering (waaronder modernisering) toepassen op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken;
 5. Hedendaagse maatschappelijke verschijnselen gebruiken om sociologische theorieën en empirisch onderzoek te reproduceren, contextualiseren en bekritiseren.
 6. Uitleggen hoe sociologen aankijken tegen een of meerdere verschijnselen of theorieën die in de eigen wetenschappelijke discipline centraal staan, of aan die discipline raken.

Teaching method and examination

Onderwijswerkvormen

 1. De sociologische blik voor niet-sociologen (coördinator: Arjen Leerkes)
 2. Inleiding in de Sociologie (coördinatoren: Samira Bohemien en Willem de Koster)
 3. Een keuze uit: Cultuur & Identiteit (coördinator: Samira Bohemien) of Sociologische Sleutelteksten (coördinator: Rogier van Reekum)

Onderwijsmateriaal

 • Module 1: Keuzeboek/artikelen
 • Module 2: Leerboeken en artikelen
 • Module 3: Teksten die via Canvas beschikbaar worden gemaakt

Wijze van tentaminering
Voor Module 1 word je beoordeeld op een presentatie (individueel of in groepjes van maximaal 3 studenten) en een afsluitend essay (individueel of in groepjes van maximaal 3 studenten).
Voor Module 2 is er een schriftelijk tentamen na 8 weken.
Voor Module 3 word je, bij een keuze voor Cohesie & Identiteit, beoordeeld op vier groepsopdrachten in week 1-8 (40%) en een schriftelijk tentamen na 8 weken (60%). Bij een keuze voor Sociologische sleutelteksten word je beoordeeld op een schriftelijk tentamen na 8 weken.

Samenstelling eindcijfer
De cijfers voor Module 1, 2 en 3 bepalen voor respectievelijk 20%, 40% en 40% het eindcijfer. De Minor is behaald als het gewogen gemiddelde ten minste 5,5 bedraagt én iedere afzonderlijke module is afgesloten met ten minste een 4. De drie behaalde cijfers hebben het karakter van deelcijfers: er is onderlinge compensatie tussen de drie cijfers mogelijk (maar een deelcijfer lager dan een 4 moet verplicht worden herkanst).

Good to know

De minor bestaat uit 3 modules:
• Module 1: Sociologische blik voor niet-sociologen (werkgroepen).
• Module 2: Inleiding in de sociologie (hoorcolleges en werkgroepen).
• Module 3: Cultuur & Identiteit (hoorcolleges en werkgroepen) of Sociologische sleutelteksten (hoorcolleges en epen)

Het onderwijs voor Module 2 en 3 wordt ook gegeven aan reguliere bachelorstudenten sociologie en pre-master dagstudenten sociologie. Module 1 is specifiek gericht op minorstudenten.

Voor alle modules geldt een aanwezigheidsplicht voor bijeenkomsten van werkgroepen. Het onderwijs is op de campus (offline).

Additional information

 • Code
  MINFSWS009
 • Theme
  Behaviour and society
 • Credits
  ECTS 15
 • Selection minor
  No
If anything remains unclear, please check the FAQ of Erasmus University.
There are currently no offerings available for students of Leiden University