EduXchange.NL

Educational Sciences (BC)

EA1X0

About this course

Onderwijskunde 1 is een kaderstellend vak, waarin basiskennis op het gebied van leren en lesgeven aan bod komt. Het vak draagt bij aan het vormen van een eigen visie door de studenten. De volgende inhouden zullen worden behandeld:

 • Voor het beroep belangrijke bekwaamheidseisen;
 • Neuropsychologie;
 • Leertheorieën;
 • Het leren van leerlingen: motivatie, leeractiviteiten en leeroriëntaties; Interpersoonlijk docentgedrag (theorie t.a.v. verbaal en non-verbaal docentgedrag en dynamische systeemtheorie);
 • Doceerstijlen en werkvormen in relatie tot leertheorieën;
 • Onderdelen van het curriculum in het voortgezet onderwijs;
 • Traditionele en hedendaagse vernieuwingsscholen; De pedagogische opdracht van de school;
 • De maatschappelijke functie van het onderwijs en ontwikkelingen in het onderwijs; De bijdrage van de docent aan de groepsdynamiek; Pestgedrag.

Learning outcomes

Onderwijskunde 1 heeft betrekking op leren en lesgeven, oftewel het aansturen van leren. Studenten maken zich onderwijskundige theorieën en inzichten eigen op het gebied van docentgedrag en leergedrag van leerlingen en ontwikkelen een onderzoekende en lerende houding ten aanzien hiervan.

De volgende leerdoelen komen aan bod:

 1. Basisprincipes van de neuropsychologie in relatie tot het leren van leerlingen kunnen uitleggen (i.e., neuronen, synapsen, geheugen, plasticiteit, amygdala, prefrontale cortex);

 2. Onderdelen van het curriculum in het voortgezet onderwijs kunnen benoemen en uitleggen;

 3. Basistheorieën uit de onderwijskundige literatuur kunnen uitleggen en video’s en beschrijvingen van concrete lessituaties kunnen analyseren met behulp van deze theorieën; Basistheorieën hebben betrekking op:

 4. Orde houden;

 5. Interpersoonlijk docentgedrag;

 6. Leertheorieën;

 7. Motivatie;

 8. Leeractiviteiten;

 9. Aansturen van leren;

 10. Bijdragen aan de sociale ontwikkeling van adolescenten (inclusief pestgedrag);

 11. Concrete aanbevelingen kunnen formuleren voor anderen (en indien van toepassing ook voor jezelf) in casussen, op basis van de basistheorieën;

 12. Kenmerken van traditionele en/of hedendaagse vernieuwingsscholen kunnen benoemen en daar een mening over vormen;

Een visie formuleren op de eigen rol als docent in het leerproces van de leerlingen, inclusief de pedagogische opdracht die docent en school hebben in de maatschappij.

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of TU Eindhoven.

Offering(s)

 • Start date

  2 September 2024

  • Ends
   27 October 2024
  • Term *
   Block 1
  • Location
   Eindhoven
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   15 Jun, 00:00 - 25 Aug 2024
  Enrolment starts in one day
These offerings are valid for students of Utrecht University