EduXchange.NL

Analysis in several variables

WISB212

About this course

Dit vak is een keuzevak voor wiskundestudenten. Het vak behandelt diverse aspecten van de anlyse in meerdere reële variabelen. Het is voorkennis voor de richtingen differentiaalmeetkunde, differentiaalvergelijkingen en dynamische systemen. Zie voor meer informatie over de studiepaden de studentenwebsite.

Leerdoelen:
De volgende onderwerpen komen in dit vak aan bod:

 • Totale afgeleide van vector-waardige functies van meerdere veranderlijken, ook hogere orde.
 • Inverse en impliciete functiestelling.
 • Deelvariëteit van Rn
 • Representatie van een deelvariëteiten m.b.v. immersies en submersies.
 • Raakruimten aan deelvariëteiten.
 • Riemann integratie in Rn
 • Stelling van Fubini, herhaalde integratie en verwisseling van integratievolgorde
 • Jordan-maat
 • Substitutiestelling
 • Stelling van Green
 • Riemann-integratie over een deelvariëteit van Rn
 • Stelling van Stokes
 • Divergentiestelling van Gauss

Na afronding van de cursus kent de student de bovenstaande definities en de uitspraken en bewijsideeën van de bovenstaande stellingen. Verder is de student in staat om de definities en stellingen op voorbeelden toe te passen.

Website voor vak:
https://webspace.science.uu.nl/~hanss102/aimv.html

Onderwijsvormen:
Wekelijks is er twee keer een hoorcollege van twee uur en twee keer een werkcollege van twee uur.

Toetsing:
Er zijn verplichte inleveropgaven en een schriftelijk tentamen aan het einde. Het eindcijfer C is C = min(M+1, max(M-1, (2M+I)/3)) waar I het resultaat voor de inleveropgaves en M het maximum van tentamen en hertentamen, afgerond op een geheel cijfer onder de 6, en op een halftallig cijfer bij 6 of hoger.

Bij het maken van de inleveropgaven mogen studenten met elkaar overleggen, maar de uitwerking die de student inlevert moet door de student zelf geschreven en bedacht zijn. Overschrijven van (delen van) uitwerkingen of het door een andere student laten maken van uitwerkingen is plagiaat/fraude en zal gemeld worden bij de examencommissie.

Herkansing en inspanningsverplichting:
Studenten die een lager eindcijfer hebben dan een 4 mogen alleen meedoen aan de herkansing als zij voldoen aan de inspanningsverplichting van het vak, te weten: minimaal de helft van de huiswerkopgaven gemaakt hebben met een gemiddelde cijfer van 4 of hoger.

Taal van het vak:
De voertaal van dit vak is Nederlands.

Learning outcomes

Zie onder vakinhoud.

Required prior knowledge

WISB114 (Analysis), WISB213 (Introduction to analysis in several variables) and WISB107 and WISB108 (Calculus and linear algebra 1 and 2). See the courseplanner (cursusplanner.uu.nl) for the contents of those courses: select Faculty of Science and then the programme of the bachelor Mathematics of the most recent year.

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

 • Start date

  22 April 2024

  • Ends
   5 July 2024
  • Term *
   Period 4
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  Enrolment period closed
 • Start date

  22 April 2025

  • Ends
   4 July 2025
  • Term *
   Period 4
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   27 Jan, 09:00 - 7 Feb 2025
  Enrolment starts in 216 days
These offerings are valid for students of Wageningen University