eduXchange.nl

Insect farmingOrganization logo: Utrecht University

About this course

Anatomie – fysiologie: **** Exoskelet – orgaansystemen - neurologie – larvale ontwikkeling – voortplanting – thermoregulatie. Gedrag: Sociale structuren (o.a. bijen en mieren).
Voeding van de insecten: Afvalverwerking – rol bij bestuiving van fruit en andere planten. Duurzaam?.
Insecten als voedsel voor mensen en dieren: FFU – wat is de voedingswaarde? Welke soorten? Op wat voor manier (heel, meel, in producten)? Gezondheidsrisico’s? Zoonosen?.
Huisvesting: Wat is nodig? Intensieve teelt. Conversie mogelijk van andere landbouwhuisdieren naar insecten?
Welzijn – Ethiek: Grote aantallen nodig - Pijn? – ervaren ze welzijn? – verschillen tussen larvaal – volwassen? Doden van grote aantallen.
Ziekten: Welke ziekten komen er voor? Rol van de dierenarts/zootechnicus?.
Bestrijding schadelijke insecten: Chemische en biologische bestrijding.

Learning outcomes

Achtergrond: De insectenhouderij is enorm snel aan het groeien en wordt gezien als een duurzame productiemethode van dierlijke eiwitten. Hieraan is een steeds grotere behoefte door de groei van de wereldbevolking en de daarmee gepaard gaande klimaatverandering. Hoewel ons land voorop loopt in deze ontwikkelingen is de kennis van de eet- en kweekbare insectensoorten nog erg summier. De EU heeft onlangs de insecten benoemd als een nieuwe tak van landbouwhuisdieren. In het onderwijs op de UU wordt hieraan, echter, nog vrijwel geen aandacht besteed. Aan de WUR wordt, sinds 3 jaar, door de leerstoelgroep entomologie een vak van 6 ECTS verzorgd over de houderij van insecten, maar hierin ontbreken de veterinaire aspecten. We maken daarom voor studenten van de FD een (hierop aansluitend) keuzevak van een week, waarin de veterinaire aspecten wel duidelijk aan de orde komen (in totaal dus 7,5 ECTS).

Doelgroep: Dit vak is bedoeld voor master studenten diergeneeskunde, biologie en degenen die zich verdiepen in Future Foods (FFU). Daarnaast kunnen studenten met interesse in duurzame productiemethoden van andere Nederlandse universiteiten (bijv. WUR), maar ook buitenlandse (diergeneeskunde) studenten, deelnemen. Het is de bedoeling om dit vak 1 keer per jaar te geven voor onbepaalde tijd. De cursus zal een startcompetentie geven voor dierenartsen om als zodanig werkzaam te worden in de insectenhouderij. Daaraan is dringende behoefte, er zijn er namelijk nog geen. Voor de studenten die geen dierenarts (willen) worden biedt deze cursus een basis om als adviseur (voeding, houderijsystemen, ziekte preventie, etc.) in de insectenhouderij te gaan werken of wetenschappelijk onderzoek te gaan doen op dit gebied. Doordat het eerste gedeelte aan de WUR gedoceerd gaat worden, samen met de Wageningse en evt buitenlandse studenten, zal dit ongetwijfeld leiden tot interessante interacties en contacten. Die contacten kunnen weer belangrijk zijn voor het latere functioneren in de praktijk. In de huidige landbouwhuisdierenpraktijk van dierenartsen zijn de contacten tussen de ondersteunende adviseurs van de landbouwhuisdierbedrijven en de dierenarts over het algemeen niet erg intensief. Hierdoor worden er kansen gemist. Door de studenten in dezelfde cursus op te leiden kunnen we dit waarschijnlijk verbeteren.

Prior knowledge

You must meet the following requirements

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.
There are currently no offerings available for students of Wageningen University