EduXchange.NL

Interpersoonlijke processen

200401045

Over deze cursus

Inhoud van de cursus Een groot deel van ons dagelijks leven besteden we aan het vinden van een weg in tal van interpersoonlijke interacties, zoals contact met geliefden, vrienden, vreemden, collega’s en familie. Mensen gaan vaak vriendelijk of zelfs liefdevol met elkaar om, maar dikwijls ontstaan er conflicten. Hoe komt dat? Welke psychologische processen spelen een rol bij interpersoonlijke interacties en conflict? In deze cursus leer je meer over de onderliggende sociaalpsychologische processen die een rol spelen bij interpersoonlijke gedragingen. Ook leer je meer over je eigen gedrag in conflictsituaties.
Onderwijsvisie Onze visie op goed onderwijs vertaalt zich in de volgende principes: We streven naar een veilig klimaat waar studenten zichzelf openstellen, kritisch meedenken en fouten durven maken. Elke week behandelen we een thema dat te maken heeft met interpersoonlijke processen. De literatuur wordt met medestudenten besproken en daarnaast wordt er door het doen van actieve oefeningen tijdens de bijeenkomsten hier betekenis aan gegeven. De toetsing vindt gedurende de cursus en grotendeels in formatieve vorm plaats. Dat betekent dat er geen groot tentamen is ter afsluiting van de cursus en dat er expliciet aandacht besteed wordt aan het leerproces. We vinden het belangrijk om de link met de praktijk te leggen. We nodigen daarom vier experts uit voor een interview met en door studenten.

Wij zijn te bereiken op interpersoonlijkeprocessen@uu.nl

Leerresultaten

Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus:

 1. Beschik je over kennis van de belangrijkste theorieën en empirisch onderzoek op het gebied van interpersoonlijke processen, met specialeaandacht voor intieme relaties en conflicthantering.

 2. Beschik je over kennis m.b.t. een zelfgekozen thema op het gebied van de interpersoonlijke processen door een literatuurverkenning uit te voeren.

 3. Kan je het PATH-model toepassen door een maatschappelijk probleem op het gebied van interpersoonlijke processen te analyseren en modelleren aan de hand van theorieën en empirisch onderzoek.

 4. Kan je conflicten analyseren en reflecteren op je eigen conflicthantering en die van anderen.

Relatie leerdoelen en toetsing

In de wekelijke bijeenkomsten worden de belangrijkste theorieën en empirisch onderzoek over interpersoonlijke processen besproken en bediscussieerd (leerdoel 1 en 2). Daarnaast wordt aan de hand van een schrijfopdracht getoetst of de student in staat is tot een zelfstandige literatuurverkenning rondom een specifiek thema op het gebied van interpersoonlijke processen en in staat is om theorieën toe te passen op een maatschappelijk probleem (leerdoel 2 en 3). Door middel van actieve oefeningen tijdens de werkgroepen doen studenten ervaringen op in conflicthantering en onderhandelen (leerdoel 4). Studenten reflecteren middels een schrijfopdracht op eigen en andermans handelen in conflictsituaties (leerdoel 4).

Veronderstelde voorkennis

Je moet voldoen aan de volgende eisen

Link naar meer informatie

Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Utrecht University.

Aanbod

 • Startdatum

  3 februari 2025

  • Einddatum
   18 april 2025
  • Periode *
   Blok 3
  • Locatie
   Utrecht
  • Voertaal
   Nederlands
  • Inschrijven tussen
   4 nov, 09:00 - 22 nov 2024
  De inschrijving begint over 143 dagen
Dit aanbod is voor studenten van TU Eindhoven