EduXchange.NL

Interpersonal Processes

200401045

About this course

Inhoud van de cursus Een groot deel van ons dagelijks leven besteden we aan het vinden van een weg in tal van interpersoonlijke interacties, zoals contact met geliefden, vrienden, vreemden, collega’s en familie. Mensen gaan vaak vriendelijk of zelfs liefdevol met elkaar om, maar dikwijls ontstaan er conflicten. Hoe komt dat? Welke psychologische processen spelen een rol bij interpersoonlijke interacties en conflict? In deze cursus leer je meer over de onderliggende sociaalpsychologische processen die een rol spelen bij interpersoonlijke gedragingen. Ook leer je meer over je eigen gedrag in conflictsituaties.
Onderwijsvisie Onze visie op goed onderwijs vertaalt zich in de volgende principes: We streven naar een veilig klimaat waar studenten zichzelf openstellen, kritisch meedenken en fouten durven maken. Elke week behandelen we een thema dat te maken heeft met interpersoonlijke processen. De literatuur wordt met medestudenten besproken en daarnaast wordt er door het doen van actieve oefeningen tijdens de bijeenkomsten hier betekenis aan gegeven. De toetsing vindt gedurende de cursus en grotendeels in formatieve vorm plaats. Dat betekent dat er geen groot tentamen is ter afsluiting van de cursus en dat er expliciet aandacht besteed wordt aan het leerproces. We vinden het belangrijk om de link met de praktijk te leggen. We nodigen daarom vier experts uit voor een interview met en door studenten.

Wij zijn te bereiken op interpersoonlijkeprocessen@uu.nl

Learning outcomes

Gaining knowledge of the most important theories and empirical research on interpersonal processes. Conducting a literature search on a specific theme within the domain of interpersonal processes. Applying social psychological theories on a societal problem and developing interventions from a social psychological perspective. Gaining knowledge of and insight in conflict management, negotiation and mediation.

Required prior knowledge

You must meet the following requirements

Link to more information

If anything remains unclear, please check the FAQ of Utrecht University.

Offering(s)

 • Start date

  3 February 2025

  • Ends
   18 April 2025
  • Term *
   Period 3
  • Location
   Utrecht
  • Instruction language
   Dutch
  • Register between
   4 Nov, 08:00 - 22 Nov 2024
  Enrolment starts in 160 days
These offerings are valid for students of TU Eindhoven