Bestuurskunde: Openbaar Bestuur, Beleid en Management

6000MOBMN
Gedrag en maatschappij

Over deze minor

Let op: de minorvakken zijn alleen toegankelijk voor studenten met een officiële minorinschrijving! Heb je geen inschrijving? Dan kan je de minorvakken helaas niet als keuzevakken volgen. Iedereen zonder minorinschrijving die zich toch inschrijft, wordt uitgeschreven.

Deze minor is bedoeld voor studenten met een brede interesse in het functioneren van de publieke sector in al haar verscheidenheid die, bovendien, een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van publieke dienstverlening. Studenten worden in de minor in staat gesteld op basis van goede inhoudelijke kennis degelijke oordelen te kunnen vellen inzake problemen in de publieke sector en goede aanbevelingen te doen ter verbetering.

Vanzelfsprekend staat de minor open voor studenten met verschillende disciplinaire achtergronden. De studie Bestuurskunde leent zich hier goed voor. Zij is bij uitstek interdisciplinair en gebruikt allerhande inzichten om de complexiteit van het openbaar bestuur te kunnen doorgronden. Deze minor is voor elke universitaire student toegankelijk. De minor staat niet open voor HBO-studenten. Als je vanuit een andere discipline komt, kan de overstap groot zijn en extra tijd en energie kosten. Denk hierbij aan het je eigenmaken van een andere manier van onderzoek doen, tentaminering en/of papers schrijven. Mocht je twijfelen of deze minor voor jou is, neem dan gerust contact op met de studieadviseurs.

In deze minor krijgen studenten kennis van en inzicht in het Nederlandse openbaar bestuur. Studenten bestuderen landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden – in de context van internationalisering en Europese Unie – en allerhande publieke en private instanties die publieke taken uitvoeren, zoals publieke omroepen, openbaar vervoersbedrijven, scholen of woningcorporaties. Studenten leren zodoende hoe het openbaar bestuur er eigenlijk uitziet, welke organisaties hier deel van uit maken, waar deze organisaties vandaan komen en wat de onderlinge relaties zijn. Studenten krijgen bovendien inzicht in recente ontwikkelingen en uitdagingen in het openbaar bestuur, krijgen inzicht in sociologie en bekijken daarnaast normatieve vragen van ethiek voor de publieke sector omtrent ‘goed’ bestuur. In de vakken worden actuele vraagstukken besproken, zoals de invloed van Europa, het maken van nieuw beleid in een ‘participatie samenleving’ of het zorgen voor een efficiënte (lees: slanke en zuinige), daadkrachtige en integere overheid. Studenten krijgen in deze minor essentiële handvaten om antwoorden te vinden op belangrijke maatschappelijke vraagstukken om een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening.

Goed om te weten

 • Een 15 ECTS keuzevakken programma:

Studenten aan de Universiteit Leiden worden geacht de volledige minor van 30 EC te volgen. Voor studenten buiten de Universiteit Leiden die niet de mogelijkheid hebben om de volledige minor te volgen, kan er ook gekozen worden voor een verkorte minor. Onderdelen van de minor kunnen dan worden gevolgd als een programma van 15 ECTS aan keuzevakken die als zodanig op de bul worden vermeld, maar die wel samen een coherent pakket vormen. Het betreft de volgende vakken:

 • Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (niveau 100), blok 1, semester 1
 • Beleids- en Besluitvorming (niveau 200), blok 1, semester 1
 • Publiek Management & Organisaties (niveau 300), blok 2, semester 1

Als je in blok 2 (november en december) geen ruimte hebt om minorvakken te volgen, dan kan je er ook voor kiezen om alleen de minorvakken van blok 1 (september en oktober) te volgen.

 • Voor meer informatie over de minor kun je op onderstaande link klikken.

Deze minor biedt de mogelijkheid om 15EC te volgen. Meld je aan voor deze minor en neem contact op met de contactpersoon van de minor.

Onderwijsmethode en toetsing

De minor wordt verzorgd in twee blokken van ieder 8 weken.

In blok 1 komt de basis aan de orde. Dat wil zeggen, de basisbeginselen van bestuurskunde en beleid middels de vakken: 'Openbaar Bestuur en

Bestuurswetenschap', 'Beleids- en Besluitvorming' en 'Sociologie'.

In blok 2 is vervolgens sprake van verdieping in twee kerngebieden van de Bestuurskunde, ‘Public Values and Ethics’, en ‘Publiek Management en Organisaties’. Studenten krijgen in blok 2 ook de kans om eigen interesses verder te ontwikkelen via een keuze tussen twee vakken: in het vak 'Governance and Digitalization' spitsen we ons toe op de digitalisering van de overheid, de inrichting hiervan, en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. In het vak 'Inleiding sociaalwetenschappelijk onderzoek' maak je kennis met de eigenheid van onderzoek binnen de bestuurskunde en de sociale wetenschappen. De keuze tussen 'Governance and Digitalization' en 'Inleiding sociaalwetenschappelijk onderzoek' kan ook worden bepaald door de wens om in de master in te stromen zonder pre-master te hoeven volgen. Het volgen van het vak Inleiding Sociaalwetenschappelijk onderzoek en het afronden van de 30 ECTS minor stelt studenten zonder achtergrond in de sociale wetenschappen meteen in staat in te stappen in een Master Bestuurskunde, zonder de pre-master te moeten volgen.

Alle vakken zijn 5 ECTS. In het kader van het internationaliseringstreven van de Universiteit Leiden, zullen sommige vakken in het Engels worden gegeven.

Blok 1 (Semester 1)

 • Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (niveau 100)
 • Beleids- en Besluitvorming (niveau 200)
 • Sociologie (niveau 100)

Blok 2 (Semester 1)

 • Public Values and Ethics (niveau 300). Dit vak wordt in het Engels gegeven.
 • Publiek Management & Organisaties (niveau 300)

Keuzemogelijkheid:

 • Inleiding Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek (niveau 200). NB: dit vak is nodig voor toelating tot een Master Bestuurskunde zonder pre-master te hoeven volgen; voor mensen zonder achtergrond in de sociale wetenschapen (zie tab Belangrijke informatie).

OF

 • Governance and Digitalisation (niveau 200) (wordt deels in het Engels gegeven)

Link naar meer informatie

 • Studiepunten
  ECTS 30
 • Niveau
  bachelor
 • Selectie minor
  Nee
Als er nog iets onduidelijk is, kijk even naar de FAQ van Leiden University.

Aanbod

 • Startdatum

  1 september 2024

  • Einddatum
   2 februari 2025
  • Periode *
   Minor semester 1
  • Locatie
   Den Haag
  • Voertaal
   Nederlands
  • Inschrijven tussen
   15 mei, 13:00 - 4 jul 2024
Dit aanbod is geldig voor studenten van TU Delft